Slavnostní otevření laboratoře

Dne 31. 8. 2021 proběhla pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje česko-polská konference k otevření Laboratoře pro průmysl 4.0 a Školního podnikatelského inkubátoru.

Vymyslet, vytvořit virtuální model, sestrojit prototyp, prosadit se na trhu, zajistit stabilní odbyt a zákaznickou podporu, organizovat prodejní síť. Od kreativní myšlenky k úspěchu v životě, od týmové výměny zkušeností k prospěchu celé ekonomiky budoucnosti. Taková je ve zkratce filozofie projektů, v jejichž rámci vznikly na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále (SPŠ a OA) nové laboratoře pro Průmysl 4.0 a Školní podnikatelský inkubátor.

„Naše škola chce připravit studenty na život v budoucnu. Na takový, jaký dnes ještě přesně neznáme. Pozorně sledujeme vývoj technologií, investujeme do nich, pracujeme s nimi. Ale chceme, aby studenti uměli ještě více: uplatnit své know-how, soft-skills, vyniknout na trhu práce nebo v podnikání a uspět ve výzvách čtvrté průmyslové revoluce.“ řekl ředitel SPŠ a OA v Bruntále Ing. Jan Meca.

Nová laboratoř pro Průmysl 4.0 se skládá ze dvou učeben. První nabízí automatické výukové linky, na kterých se žáci budou učit nastavení a programování jednotlivých úkonů nezbytných k výrobě požadovaného produktu. Jelikož je práce u linky kapacitně omezena, mají žáci možnost pracovat ve virtuální realitě.

K tomu slouží druhá část laboratoře. Studenti mají k dispozici 20 pracovních míst, kde si mohou vyzkoušet práci ve virtuálním simulačním prostředí. Prostředí je propojeno s učebnami v Polsku. „Cílem je, aby se zde potkávali žáci naší školy s žáky z partnerských škol, vzájemně tak spolupracovali na zadaném úkolu a sdíleli své zkušenosti,“ pokračoval ředitel školy.

Podnikatelské inkubátory vznikají také na základních školách v Bruntále a v partnerské střední škole v Prudniku. Projekt má za cíl vytvořit společný vzdělávací program na podporu podnikání, který bude aplikován na základních a středních školách. „Priorita je kladena u všech zapojených škol na zvýšení podnikatelských dovedností, které ve výsledku pomohou žákům zakládat vlastní firmy v našem regionu.“ konstatoval Jan Meca.

Smyslem projektu je podpořit podnikatelský potenciál žáků a pomoci jim již na střední škole začít realizovat podnikatelské záměry. Žáci SPŠ a OA mají k dispozici moderně vybavený inkubátor, kde mohou organizovat schůzky, spolupracovat s ostatními nebo třeba pracovat na výrobě prototypů svých výrobků. K dispozici mají například prezentační techniku, 3D tiskárny a pracovní boxy. Využít pro výrobu svých výrobků mohou samozřejmě také další vybavení školy. Vzhledem ke své variabilitě, budou nové prostory sloužit také pro odborné přednášky a konference.

Investice do nových laboratoří významně rozšíří možnosti výuky, především v oblasti výuky automatizace a podnikavosti. Totožné laboratoře vznikly v rámci příhraniční spolupráce i u polských partnerů v Prudniku. Projekty Technika bez hranic a Síť školních podnikatelských inkubátorů byly spolufinancovány z operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a vlastních zdrojů jednotlivých projektových partnerů. Podíl SPŠ a OA na projektech je ve výši 1,33 mil. EUR z celkových nákladů 3,326 mil. EUR. Škola je autorem obou projektů.

Skip to content