Uroczyste otwarcie laboratorium

31 sierpnia 2021 r. odbyła się czesko-polska konferencja pod patronatem Wojewody Morawsko-Śląskiego otwierająca Laboratorium Przemysłu 4.0 oraz Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości.

Wymyśl, stwórz wirtualny model, zbuduj prototyp, zbuduj rynek, zapewnij stabilną sprzedaż i obsługę klienta, zorganizuj sieć sprzedaży. Od kreatywnych pomysłów po sukces w życiu, od zespołowej wymiany doświadczeń z korzyścią dla całej gospodarki przyszłości. To w skrócie filozofia projektów, w ramach których powstały nowe laboratoria dla Przemysłu 4.0 i Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości v Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále (SPŠ i OA).

„Nasza szkoła chce przygotować uczniów do życia w przyszłości. Po pierwsze, nie wiemy dokładnie dzisiaj. Uważnie monitorujemy rozwój technologii, inwestujemy w nie, pracujemy z nimi. Ale chcemy, aby studenci wiedzieli jeszcze więcej: wykorzystywali swoją wiedzę, umiejętności miękkie, osiągali sukcesy na rynku pracy lub w biznesie i odnosili sukcesy w wyzwaniach czwartej rewolucji przemysłowej” – powiedział dyrektor SPŠ i OA w Bruntal, inż. Jan Meca.

Nowe laboratorium dla Przemysłu 4.0 składa się z dwóch sal. Pierwsza oferuje automatyczne linie nauczania, w których uczniowie nauczą się konfigurować i programować poszczególne zadania niezbędne do wytworzenia pożądanego produktu. Ponieważ praca na linii jest ograniczona, studenci mają możliwość pracy w wirtualnej rzeczywistości.

Służy do tego druga część laboratorium. Studenci mają do dyspozycji 20 stanowisk, w których mogą spróbować pracy w wirtualnym środowisku symulacyjnym. Środowisko jest związane z salami lekcyjnymi w Polsce. „Celem jest, aby uczniowie naszej szkoły spotykali się z uczniami szkół partnerskich, współpracowali ze sobą w przydzielonym zadaniu i dzielili się swoimi doświadczeniami” – kontynuował dyrektor szkoły.

Inkubatory przedsiębiorczości powstają także w szkołach podstawowych w Bruntalu oraz w partnerskiej szkole średniej w Prudniku. Celem projektu jest stworzenie wspólnego programu edukacyjnego wspierającego przedsiębiorczość, który będzie stosowany w szkołach podstawowych i średnich. „Wszystkim uczestniczącym szkołom pierwszeństwo ma podnoszenie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, co ostatecznie pomoże uczniom w zakładaniu własnych firm w naszym regionie” – powiedział Jan Meca.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczego potencjału uczniów i pomoc w rozpoczęciu realizacji biznesplanów w liceum. Studenci SPŠ i OA mają do dyspozycji nowoczesny inkubator, w którym mogą organizować spotkania, współpracować z innymi lub pracować nad produkcją prototypów swoich produktów. Na przykład mają sprzęt do prezentacji, drukarki 3D i skrzynki robocze. Oczywiście do produkcji swoich wyrobów mogą również wykorzystać inny sprzęt szkolny. Ze względu na swoją zmienność nowe pomieszczenia będą również wykorzystywane na profesjonalne wykłady i konferencje.

Inwestycje w nowe laboratoria znacznie zwiększą możliwości dydaktyczne, zwłaszcza w zakresie edukacji z zakresu automatyzacji i przedsiębiorczości. Identyczne laboratoria powstały w ramach współpracy transgranicznej z polskimi partnerami w Prudniku.

Projekty Technologia bez Granic oraz Sieć Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości były współfinansowane z programu operacyjnego Interreg V-A Czechy – Polska oraz ze środków własnych poszczególnych partnerów projektu. Udział SPŠ i OA w projektach wynosi 1,33 mln euro z całkowitych kosztów 3,326 mln euro. Szkoła jest autorem obu projektów.

Skip to content