O projektu

Galeria zdjęć

Partnerzy projektu

Aktualności

Działania projektowe

Kontakt

Wycieczka Stuttgart i Trnava 14. 12. 2022 – 15. 12. 2022

W dniach 14.12. do 15.12.2022 roku 15 uczniów z klas 3.C i 4.C SPŠOA wraz z polską grupą ze szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięło udział w wycieczce firmy Festo w Stuttgarcie oraz zwiedziło Muzeum Techniczne Mercedes-Benz....

Warsztat 12.12. 2022

W ramach projektu Technologia bez granic w dniu 12.12.2022 r. odbyły się kolejne warsztaty w szkole partnerskiej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Tym razem uczniowie skupili się na podstawach układów pneumatycznych i środowisku symulacyjnym...

Wycieczka Stuttgart 12. 12. 2022 – 13. 12. 2022

W dniach 12 - 13 grudnia 2022 roku uczniowie SPŠ i OA wraz ze szkołą partnerską z Prudnika uczestniczyli w kolejnym z zaplanowanych wyjazdów w ramach projektu Technika bez granic. Tym razem udaliśmy się do Stuttgartu, gdzie zwiedziliśmy fabrykę FESTO oraz Muzeum...

Szkolenie Festo w Trnavie 6.12 .-8. 12. 2022

W dniach od 6 grudnia do 8 grudnia 2022 roku klasa 4.D i 4.C wraz z polską grupą uczniów ze szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięła udział w wycieczce na Uniwersytet Techniczny w Trnawie. Była to nasza trzecia wycieczka w...

Szkolenie Festo Praga 28. 11.- 1. 12. 2022

W tym tygodniu uczniowie klas 4.C i 3.D Liceum Ogólnokształcącego Akademii Przemysłowo-Handlowej w Brunatnej wzięli udział wraz z 18 uczniami Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w szkoleniu w...

Wycieczka u pracodawców FILPLAST w Głogówku – 23. 11. 2022

  W dniu 23 listopada 2022 roku część klasy SPŠOA 3.D wzięła udział w wycieczce do Filplastu w Polsce. Wycieczka odbyła się w ramach projektu Technology without Borders wraz z polskimi uczniami szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w...

Warsztat 15.11. 2022

W ramach projektu Technologia bez granic pierwsze warsztaty odbyły się 15.11.2022 r. i wzięło w nich udział 10 uczniów Średniej Szkoły Branżowej i Akademii Biznesu w Bruntálu oraz 9 uczniów szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku....

Wycieczka u pracodawców Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. – 09. 11. 2022

W środę 9 listopada 2022 r. część klasy 3.D Średniej Szkoły Przemysłowej i Akademii Biznesu w Bruntál wraz z uczniami szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięła udział w wycieczce do firmy Husqvarna w Vrbnie pod Pradědem w ramach...

Wycieczka Stuttgart 24.10.2022 – 29.10.2022

Szkolenie FESTO Stuttgart 24. 10. 2022 - 29.10. 2022   W ostatnim tygodniu października 48 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Akademii Przemysłowo-Handlowej w Brunatnej oraz 46 uczniów szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku...

Szkolenie Festo Praga 17.-20. 10. 2022

Czterodniowe szkolenie odbyło się w Pradze w dniach od 17 października do 20 października 2022 r., 16 uczniów klasy 4.D i 3 uczniów klasy 3.B Szkoły Średniej Akademii Przemysłowo-Handlowej w Bruntál uczestniczyło wraz z 15 uczniami Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia...

O projektu

Nazwa projektu: Technika bez granic

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666

Grantodawca: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce (projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z vlastních zdrojů jednotlivých partnerů)

Nazwa programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Główny partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Partner: Powiat Prudnicki

Budzet projektu: 1 518 249,24 EUR

Czas realizacji projektu: 1. 5. 2020 – 30. 9. 2023

 


Projekt dotyczy niedostatecznej jakości działań edukacyjnych w uczestniczących szkołach, ich niedostatecznego powiązania z potrzebami regionalnego rynku pracy, niedostatecznego odzwierciedlenia nowoczesnych form nauczania oraz ma na celu rozwiązanie problemu powiązania treści edukacyjnych w obu szkołach oraz powiązania wiedzy potrzebne do wejścia na rynek pracy. Oferuje kompleksowe rozwiązanie nadchodzącego problemu kwalifikacyjnego w zakresie Przemysłu 4.0 w powiatach Bruntál i Prudnik.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności absolwentów na wspólnym rynku pracy poprzez zwiększenie ich praktycznej gotowości do realnego środowiska pracy.

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim długofalową zmianę w obszarze podnoszenia kwalifikacji absolwentów obu szkół. Absolwenci obu szkół uzyskają kwalifikacje w ramach nowego wspólnego programu edukacyjnego „Przemysł 4.0”. Projekt przyczyni się do lepszych połączeń między firmami a szkołami. Znacznej poprawie ulegnie wyposażenie materialne i techniczne obu szkół.

Partneři projektu

Główny partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Budzet: 832 322,95 EUR

Místo realizace projektu: Kavalcova 814/1, Bruntál

Partner: Powiat Prudnicki

Budzet: 685 926,29 EUR

Místo realizace projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Działania projektowe

Projekt złożony jest z 7 kluczowych działań.

KA 1 Zarządzanie projektem

Projekt ma ustaloną własną strukturę organizacyjną. Za zarządzanie projektem odpowiada menadżer prowadzący projektu, który znajduje się jedynie u partnera wiodącego w Bruntálu. Jest to kluczowe stanowisko dla realizacji projektu, ze względu na bogate doświadczenia partnera z zarządzaniem podobnymi projektami. Powodem tak zaplanowanej struktury jest  możliwość zastępowalności, w przypadku, gdyby u któregoś z partnerów doszło do odejścia któregoś z członków zespołu realizacyjnego. Innym powodem jest efektywna koordynacja działań, która będzie dzięki temu lepsza i umożliwi szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów. Komunikacja będzie się odbywać ustnie lub pisemnie w zależności od zakresu i ważności omawianej problematyki. Potwierdzanie zasadniczych informacji będzie następować na piśmie. Elementem spotkań w czasie realizacji projektu będzie zawsze protokół, który będzie zawierać informacje o tym, jakie kroki i przez kogo zostaną podjęte, kto będzie za nie odpowiedzialny i w jakim horyzoncie czasowym kroki te będą realizowane.


KA 2 Działania promocyjne i informacyjne


KA 3 Budowę laboratoriów

Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest stworzenie laboratoriów łącznie z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Laboratorium będzie wyposażone w skomplikowaną technologię. Laboratorium będzie w sposób budowalny podzielone na dwie części – wirtualną i symulacyjną. W wirtualnej części laboratorium będą zakupione komputery, gogle do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Pomieszczenie zostanie ponadto wyposażone w miejsce dla nauczyciela, które będzie się składało ze sterującego komputera PC z projektorem danych, systemem do wideokonferencji. Część symulacyjna zostanie wyposażona w „zmniejszone modele” rzeczywistych linii przemysłowych. Linie będą osadzone w interfejsy automatów PLC oraz pozostałe systemy potrzebne do programowania. Cześć symulacyjna będzie wyposażona w dwie linie – linię podstawową i linię zaawansowaną. Uczniowie będą mogli demontować poszczególne części linii i programować je samodzielnie na swoich stanowiskach. Stanowiska – stoły będą wyposażone w niezbędne instalacje elektryczne, niskie napięcie i instalacje powietrza do napędu zrobotyzowanych części systemu (ramiona, przenośniki).


KA 4 Tworzenie wspólnego programu edukacyjnego Przemysł 4.0

Działanie jest ukierunkowane na czynności niezbędne w celu integracji treści nauczania do obowiązkowej dokumentacji obu szkół. Ze względu na zakres materiału do nauki pedagodzy z obu szkół przygotują programy nauczania i zapewnią ich integrację. Wcześniej konieczne jest szkolenie pracowników, aby potrafili określić strategię nauczania w obu szkołach. Działanie to jest niezbędnym warunkiem realizacji całego projektu i jednocześnie warunkiem stworzenia wspólnego programu nauczania. Ze względem na stopień skomplikowania i ilość materiałów zwycięski dostawca zapewni też tłumaczenia materiałów edukacyjnych. W projekcie bierze się pod uwagę tłumaczenia z języka angielskiego, ew. niemieckiego.

Nauczycieli (w budżecie projektu Twórcy wspólnego programu edukacyjnego) stworzą ćwiczenia, wspólnie przygotują zadania i cele do zrealizowania w ramach wspólnej nauki.

Partnerzy planują realizację szkoleń dla zainteresowanych pedagogów (2 osoby CZ, 2 osoby PL) na uniwersytecie w Trnavie, Pradze i w trakcie wyjazdów studyjnych w celu realnego zapoznania się z wykorzystaniem technologii Przemysł 4.0 w praktyce w Niemczech. Działaniem będą zarządzać koordynatorzy.

W trakcie kończenia dostaw wyposażenia oraz technologii w ramach działania odbędzie się przeszkolenie w zakresie użytkowania 80 godzin.


KA 5 Rozwój wirtualnego środowiska nauczania

Działanie to jest głównym narzędziem lokalizacji potrzeb przedsiębiorstw na terenie obu powiatów. Działanie będzie miało kilka cząstkowych efektów. Głównym efektem będzie rozwój własnego wirtualnego środowiska współpracy.


KA 6 Współpraca przy nauce

Istotne do realizacji projektu będzie właśnie KA6 – Współpraca przy nauce Właśnie to działanie będzie intensywnie wykorzystywane dla wszystkich pozostałych działań i tworzyć logiczne powiązania projektu.

W działanie to będzie w ramach realizacji projektu będą zaangażowane łącznie 24 grupy (liczące po ok. 15-tu uczniów tzn. 12 grup w CZ i PL).

Działanie obejmuje – On-line wspólną naukę dla uczniów obu szkół, konkurs w programowaniu systemów przemysłowych, udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Pradze (4 dni), udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Trnavě (Słowacja – 3 dni), wycieczki do zakładów przemysłowych z wprowadzoną produkcją w ramach Przemysłu 4.0 (Niemcy – 2 dni), kursy podstaw polskiego i czeskiego dla uczniów szkół partnerskich, warsztaty dla uczniów (sprawdzenie integracji programu nauczania).


KA 7 Współpraca z pracodawcami

Celem nauki w średnich szkołach zawodowych i szkołach ukierunkowanych zawodowo jest połączenie programów nauki z pracodawcami. Ostatecznie wcześniejsze działania projektu nie miałyby sensu, gdyby nie istniało zdefiniowane powiązanie z przygranicznym rynkiem pracy. Przygraniczny rynek pracy w powiatach Bruntál i Příhranik ma swoje specyfikacje. Już dziś część firm przewozi pracowników z pogranicza a druga część firm stara się wprowadzić wyższą automatyzację produkcji.

Głównym celem tego działania jest szczegółowy opis powszechnie znanych potrzeb pracodawców w zakresie automatyzacji produkcji. Celem będzie zapewnienie uczniom specjalistycznych wizyt i pracodawców, którzy mają zdefiniowane procesy automatyzacji produkcji z przynajmniej częściowo wprowadzonymi elementami przemysłu 4.0 i jednocześnie firmy, które nie mają wyższego poziomu automatyzacji a jednocześnie mają potencjał do wprowadzenia takiej technologii.

Działaniem tym będzie zarządzał koordynator. Jego głównym zadaniem oprócz organizacji wizyt u pracodawców jest stworzenie takich warunków aby uczniowie mieli porównanie produkcji zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej. W ramach działania KA6 będą mogli w czasie nauki tworzyć projekty automatyzacji procesów produkcyjnych i metod produkcji.

W ramach działania zostanie stworzona platforma do przekazywania informacji o połączonym Bruntálsko-Prudnickim (patrząc na powiaty) rynku pracy i transferze potrzeb pracodawców w zakresie Przemysłu 4.0 między poszczególnymi szkołami. Szkoły będą posiadały informacje o tej specyficznej części potrzeb również sąsiedniego przygranicznego regionu.

Wnioskodawca planuje zapewnić organizację wycieczek do firm po swojej stronie granicy. Każda z grup będzie uczestniczył a w 6-ciu wycieczkach: 3 w RCz i 3 w PL.

Kontakt

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Główny menadżer projektu: Barbora Friedlová

E-mail: friedlova@spsoa.cz

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Menadżer projektu CZ : Barbora Karasová

E-mail: karasova@spsoa.cz

Powiat Prudnicki

Menadżer projektu PL : Ewelina Wojciechowska

E-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

Skip to content