O projektu

Galeria zdjęć

Partnerzy projektu

Aktualności

Działania projektowe

Kontakt

Wycieczki do pracodawców ALFUN a.s. 22.9.2022

22 września 2022 r. uczniowie Liceum Przemysłowego 4.B i Akademii Biznesu w Bruntál wraz z uczniami Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięli udział w wycieczce do firmy ALFUN a.s. w Bruntálu w ramach projektu Technologia bez...

Szkolenie Festo Trnava 13.6. – 15.6.2022

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. nasi uczniowie wraz z uczniami z Prudnika uczestniczyli w praktycznych warsztatach poświęconych robotyce i Przemysłowi 4.0. Uczniowie najbardziej docenili zajęcia praktyczne na liniach przemysłowych, podczas których próbowali programować...

Wycieczki do pracodawców Protolab CZ 10.6.2022, Galmet PL13.6.2022

W dniach 10.6.2022 i 13.6.2022 uczniowie klasy 3. B, 2. C SPŠOA wraz z uczniami szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku uczestniczyła w pierwszych wycieczkach do pracodawców w ramach projektu Technologia bez granic...

Wycieczka do Pragi FESTO 6.6. – 9.6. 2022

W ramach projektu Technologia bez granic 12 uczniów z 3. klasy technikum mechanicznego w Średniej Szkole Przemysłowo-Handlowej w Bruntalu oraz 18 uczniów ze szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku uczestniczyło w wykładach i...

Szkolenie Festo Trnava 25.4. – 27.4.2022

Dokładnie zgodnie z nazwą projektu "Technologia bez granic" odbył się czwarty wyjazd naszych uczniów do Trnavy na szkolenie FESTO. 15 uczniów Średniej Szkoły Przemysłowo-Biznesowej Akademii Bruntál i 15 uczniów szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i...

Szkolenie Festo Trnava 11.4. – 13.4.2022

W poniedziałek, 11 kwietnia, grupa naszych uczniów wraz z uczniami z Prudnika wyjechała na Słowację na praktyki zawodowe. Szkolenie studentów odbyło się na Wydziale Materiałów i Technologii STU w Trnawie, a całe wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę FESTO....

Wycieczki Trnawa 29.3. – 31.3. 2022

Szkolenie FESTO Trnava 29. 3. - 31. 3.   We wtorek 29.03.2022 r. druga grupa uczniów z naszej szkoły wraz z grupą polskich uczniów pojechała do Trnavy na Słowacji. Wycieczka, ponownie zorganizowana przez FESTO, trwała do czwartku 31.03.2022 r. We wtorek rano o...

Wycieczka do Pragi FESTO

W poniedziałek 28.3. uczniowie z 3.B wraz z grupą uczniów z Polski pojechali na szkolenie do FESTO w Pradze. Bezpośrednio po przybyciu na miejsce uczniowie otrzymali drobny poczęstunek, a następnie wysłuchali wykładu na temat historii firmy. Dowiedzieli się także, co...

Uroczyste otwarcie Laboratorium Przemysłu 4.0 w Prudniku

Otwarcie Laboratorium Przemysłu 4.0 w Prudniku Uroczyste otwarcie Laboratorium dla Przemysłu 4.0 w Prudniku nastąpi 21 kwietnia.

Technika bez granic FESTO

Technika bez granic FESTO W ramach projektu „Technika bez granic” 16 uczniów Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál oraz 14 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięło udział w czterodniowym szkoleniu w Pradze w FESTO....

O projektu

Nazwa projektu: Technika bez granic

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666

Grantodawca: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce (projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z vlastních zdrojů jednotlivých partnerů)

Nazwa programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Główny partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Partner: Powiat Prudnicki

Budzet projektu: 1 518 249,24 EUR

Czas realizacji projektu: 1. 5. 2020 – 30. 9. 2023

 


Projekt dotyczy niedostatecznej jakości działań edukacyjnych w uczestniczących szkołach, ich niedostatecznego powiązania z potrzebami regionalnego rynku pracy, niedostatecznego odzwierciedlenia nowoczesnych form nauczania oraz ma na celu rozwiązanie problemu powiązania treści edukacyjnych w obu szkołach oraz powiązania wiedzy potrzebne do wejścia na rynek pracy. Oferuje kompleksowe rozwiązanie nadchodzącego problemu kwalifikacyjnego w zakresie Przemysłu 4.0 w powiatach Bruntál i Prudnik.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności absolwentów na wspólnym rynku pracy poprzez zwiększenie ich praktycznej gotowości do realnego środowiska pracy.

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim długofalową zmianę w obszarze podnoszenia kwalifikacji absolwentów obu szkół. Absolwenci obu szkół uzyskają kwalifikacje w ramach nowego wspólnego programu edukacyjnego „Przemysł 4.0”. Projekt przyczyni się do lepszych połączeń między firmami a szkołami. Znacznej poprawie ulegnie wyposażenie materialne i techniczne obu szkół.

Partneři projektu

Główny partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Budzet: 832 322,95 EUR

Místo realizace projektu: Kavalcova 814/1, Bruntál

Partner: Powiat Prudnicki

Budzet: 685 926,29 EUR

Místo realizace projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Działania projektowe

Projekt złożony jest z 7 kluczowych działań.

KA 1 Zarządzanie projektem

Projekt ma ustaloną własną strukturę organizacyjną. Za zarządzanie projektem odpowiada menadżer prowadzący projektu, który znajduje się jedynie u partnera wiodącego w Bruntálu. Jest to kluczowe stanowisko dla realizacji projektu, ze względu na bogate doświadczenia partnera z zarządzaniem podobnymi projektami. Powodem tak zaplanowanej struktury jest  możliwość zastępowalności, w przypadku, gdyby u któregoś z partnerów doszło do odejścia któregoś z członków zespołu realizacyjnego. Innym powodem jest efektywna koordynacja działań, która będzie dzięki temu lepsza i umożliwi szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów. Komunikacja będzie się odbywać ustnie lub pisemnie w zależności od zakresu i ważności omawianej problematyki. Potwierdzanie zasadniczych informacji będzie następować na piśmie. Elementem spotkań w czasie realizacji projektu będzie zawsze protokół, który będzie zawierać informacje o tym, jakie kroki i przez kogo zostaną podjęte, kto będzie za nie odpowiedzialny i w jakim horyzoncie czasowym kroki te będą realizowane.


KA 2 Działania promocyjne i informacyjne


KA 3 Budowę laboratoriów

Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest stworzenie laboratoriów łącznie z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Laboratorium będzie wyposażone w skomplikowaną technologię. Laboratorium będzie w sposób budowalny podzielone na dwie części – wirtualną i symulacyjną. W wirtualnej części laboratorium będą zakupione komputery, gogle do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Pomieszczenie zostanie ponadto wyposażone w miejsce dla nauczyciela, które będzie się składało ze sterującego komputera PC z projektorem danych, systemem do wideokonferencji. Część symulacyjna zostanie wyposażona w „zmniejszone modele” rzeczywistych linii przemysłowych. Linie będą osadzone w interfejsy automatów PLC oraz pozostałe systemy potrzebne do programowania. Cześć symulacyjna będzie wyposażona w dwie linie – linię podstawową i linię zaawansowaną. Uczniowie będą mogli demontować poszczególne części linii i programować je samodzielnie na swoich stanowiskach. Stanowiska – stoły będą wyposażone w niezbędne instalacje elektryczne, niskie napięcie i instalacje powietrza do napędu zrobotyzowanych części systemu (ramiona, przenośniki).


KA 4 Tworzenie wspólnego programu edukacyjnego Przemysł 4.0

Działanie jest ukierunkowane na czynności niezbędne w celu integracji treści nauczania do obowiązkowej dokumentacji obu szkół. Ze względu na zakres materiału do nauki pedagodzy z obu szkół przygotują programy nauczania i zapewnią ich integrację. Wcześniej konieczne jest szkolenie pracowników, aby potrafili określić strategię nauczania w obu szkołach. Działanie to jest niezbędnym warunkiem realizacji całego projektu i jednocześnie warunkiem stworzenia wspólnego programu nauczania. Ze względem na stopień skomplikowania i ilość materiałów zwycięski dostawca zapewni też tłumaczenia materiałów edukacyjnych. W projekcie bierze się pod uwagę tłumaczenia z języka angielskiego, ew. niemieckiego.

Nauczycieli (w budżecie projektu Twórcy wspólnego programu edukacyjnego) stworzą ćwiczenia, wspólnie przygotują zadania i cele do zrealizowania w ramach wspólnej nauki.

Partnerzy planują realizację szkoleń dla zainteresowanych pedagogów (2 osoby CZ, 2 osoby PL) na uniwersytecie w Trnavie, Pradze i w trakcie wyjazdów studyjnych w celu realnego zapoznania się z wykorzystaniem technologii Przemysł 4.0 w praktyce w Niemczech. Działaniem będą zarządzać koordynatorzy.

W trakcie kończenia dostaw wyposażenia oraz technologii w ramach działania odbędzie się przeszkolenie w zakresie użytkowania 80 godzin.


KA 5 Rozwój wirtualnego środowiska nauczania

Działanie to jest głównym narzędziem lokalizacji potrzeb przedsiębiorstw na terenie obu powiatów. Działanie będzie miało kilka cząstkowych efektów. Głównym efektem będzie rozwój własnego wirtualnego środowiska współpracy.


KA 6 Współpraca przy nauce

Istotne do realizacji projektu będzie właśnie KA6 – Współpraca przy nauce Właśnie to działanie będzie intensywnie wykorzystywane dla wszystkich pozostałych działań i tworzyć logiczne powiązania projektu.

W działanie to będzie w ramach realizacji projektu będą zaangażowane łącznie 24 grupy (liczące po ok. 15-tu uczniów tzn. 12 grup w CZ i PL).

Działanie obejmuje – On-line wspólną naukę dla uczniów obu szkół, konkurs w programowaniu systemów przemysłowych, udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Pradze (4 dni), udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Trnavě (Słowacja – 3 dni), wycieczki do zakładów przemysłowych z wprowadzoną produkcją w ramach Przemysłu 4.0 (Niemcy – 2 dni), kursy podstaw polskiego i czeskiego dla uczniów szkół partnerskich, warsztaty dla uczniów (sprawdzenie integracji programu nauczania).


KA 7 Współpraca z pracodawcami

Celem nauki w średnich szkołach zawodowych i szkołach ukierunkowanych zawodowo jest połączenie programów nauki z pracodawcami. Ostatecznie wcześniejsze działania projektu nie miałyby sensu, gdyby nie istniało zdefiniowane powiązanie z przygranicznym rynkiem pracy. Przygraniczny rynek pracy w powiatach Bruntál i Příhranik ma swoje specyfikacje. Już dziś część firm przewozi pracowników z pogranicza a druga część firm stara się wprowadzić wyższą automatyzację produkcji.

Głównym celem tego działania jest szczegółowy opis powszechnie znanych potrzeb pracodawców w zakresie automatyzacji produkcji. Celem będzie zapewnienie uczniom specjalistycznych wizyt i pracodawców, którzy mają zdefiniowane procesy automatyzacji produkcji z przynajmniej częściowo wprowadzonymi elementami przemysłu 4.0 i jednocześnie firmy, które nie mają wyższego poziomu automatyzacji a jednocześnie mają potencjał do wprowadzenia takiej technologii.

Działaniem tym będzie zarządzał koordynator. Jego głównym zadaniem oprócz organizacji wizyt u pracodawców jest stworzenie takich warunków aby uczniowie mieli porównanie produkcji zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej. W ramach działania KA6 będą mogli w czasie nauki tworzyć projekty automatyzacji procesów produkcyjnych i metod produkcji.

W ramach działania zostanie stworzona platforma do przekazywania informacji o połączonym Bruntálsko-Prudnickim (patrząc na powiaty) rynku pracy i transferze potrzeb pracodawców w zakresie Przemysłu 4.0 między poszczególnymi szkołami. Szkoły będą posiadały informacje o tej specyficznej części potrzeb również sąsiedniego przygranicznego regionu.

Wnioskodawca planuje zapewnić organizację wycieczek do firm po swojej stronie granicy. Każda z grup będzie uczestniczył a w 6-ciu wycieczkach: 3 w RCz i 3 w PL.

Kontakt

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Główny menadżer projektu: Barbora Friedlová

E-mail: friedlova@spsoa.cz

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Menadżer projektu CZ : Barbora Karasová

E-mail: karasova@spsoa.cz

Powiat Prudnicki

Menadżer projektu PL : Ewelina Wojciechowska

E-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

Skip to content