O projektu

Galeria zdjęć

Partnerzy projektu

Aktualności

Działania projektowe

Kontakt

Szkolenie Festo Stuttgart 9.10. – 10. 10. 2023

W dniach 9 i 10 października odbył się ostatni wyjazd do Stuttgartu w ramach projektu Technika bez granicy. Wzięło w nim udział 13 uczniów klasy 2.E SPSOA oraz 17 polskich uczniów Szkoły Zawodowej Centrum Ksztalceni Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Uczestnicy...

Konferencja finałowa projektu TECHNOLOGIA BEZ GRANIC i Dzień Nowoczesnych Technologii

W dniu 21 września 2023 roku w Lublinie odbyła się Konferencja Końcowa projektu Technologia bez Granic, który jest realizowany w szkole od 2018 roku i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa Republiki Czeskiej oraz...

Szkolenie Festo Stuttgart 26.9. – 27.9. 2023

W ramach projektu Technika bez granicy, w dniach 26.09-27.09. 2023 uczniów klas 3.C i 3.B wzięło udział wraz z polską grupą ze szkoły zawodowej Centrum Ksztalceni Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w wycieczce Festo w Stuttgarcie. Do Stuttgartu dotarliśmy w porze...

Školení Trnava 20. 6. – 22. 6. 2023

Technikum Bruntál i Akademia Biznesu oraz Centrum Ksztalceń Zawodowego i Ustawicznego w Prudnikuve szkoły zawodowe we współpracy z Uniwersytetem Trnawskim prowadzą szkolenia w ramach projektu Technologia bez granic, który daje studentom innowacyjne możliwości...

Szkolenie Trnava 13. 6. – 15. 6. 2023

W dniach 13-15 czerwca 2023 r. odbyła się kolejna wycieczka w ramach projektu Technologia bez granic, a grupa uczniów z 2.C pojechała do Trnawy wraz z polskimi uczniami. Po przybyciu na Słowacki Uniwersytet Techniczny w Trnavie zostaliśmy powitani przez...

Szkolenie Trnava 16.5. – 18. 5. 2023

W dniach 16.5.-18.5. W 2023 roku my, studenci 1.E, wzięliśmy udział wraz z polskimi studentami w wycieczce FESTO w ramach projektu Technologia bez granic, która odbyła się na Politechnice w Trnawie. Po przyjeździe zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, w których przez...

Szkolenie Trnava 9.5. – 11. 5. 2023

W ramach projektu „Technologia bez granic” kolejna grupa naszych i polskich uczniów ze szkoły zawodowej Centrum Ksztalceni Zawodowego i Ustawicznego w Prudnikustudentů wyjechała do Trnawy na szkolenie zorganizowane przez Festo. Tym razem było 11 uczniów z klasy 3.B i...

Szkolenie Festo Stuttgart 29. 3. – 30. 3. 2023

W ramach projektu Technologia bez granic część klasy 2.B wraz z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kstalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięła udział w wycieczce do firmy Festo w Stuttgarcie w dniu 29.03. - 30.3. 2023 do Stuttgartu.    ...

Szkolenie Festo Stuttgart 30.3. – 31. 3. 2023

W dniach 30 i 31 marca uczniowie klas 2.D i 2.E odwiedzili Stuttgart. W ramach projektu Technologia bez granic wraz z licealistami z Prudnika odwiedzili muzeum motoryzacji Mercedes-Benz. W muzeum, które mieści się w nowoczesnym budynku, podziwiali piękne samochody...

Szkolenie Festo Praga 20. 3. – 23. 3. 2023

W ramach projektu Technologia bez granic część klasy 3.D i część klasy 3.C wraz z uczniami Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wzięła udział w wycieczce do firmy Festo w Pradze w dniach 20.3. do 23.3. 2023 r. Była to ostatnia...

O projektu

Nazwa projektu: Technika bez granic

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666

Grantodawca: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce (projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z vlastních zdrojů jednotlivých partnerů)

Nazwa programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Główny partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Partner: Powiat Prudnicki

Budzet projektu: 1 518 249,24 EUR

Czas realizacji projektu: 1. 5. 2020 – 31. 10. 2023

 


Projekt dotyczy niedostatecznej jakości działań edukacyjnych w uczestniczących szkołach, ich niedostatecznego powiązania z potrzebami regionalnego rynku pracy, niedostatecznego odzwierciedlenia nowoczesnych form nauczania oraz ma na celu rozwiązanie problemu powiązania treści edukacyjnych w obu szkołach oraz powiązania wiedzy potrzebne do wejścia na rynek pracy. Oferuje kompleksowe rozwiązanie nadchodzącego problemu kwalifikacyjnego w zakresie Przemysłu 4.0 w powiatach Bruntál i Prudnik.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności absolwentów na wspólnym rynku pracy poprzez zwiększenie ich praktycznej gotowości do realnego środowiska pracy.

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim długofalową zmianę w obszarze podnoszenia kwalifikacji absolwentów obu szkół. Absolwenci obu szkół uzyskają kwalifikacje w ramach nowego wspólnego programu edukacyjnego „Przemysł 4.0”. Projekt przyczyni się do lepszych połączeń między firmami a szkołami. Znacznej poprawie ulegnie wyposażenie materialne i techniczne obu szkół.

Partneři projektu

Główny partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Budzet: 832 322,95 EUR

Místo realizace projektu: Kavalcova 814/1, Bruntál

Partner: Powiat Prudnicki

Budzet: 685 926,29 EUR

Místo realizace projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Działania projektowe

Projekt złożony jest z 7 kluczowych działań.

KA 1 Zarządzanie projektem

Projekt ma ustaloną własną strukturę organizacyjną. Za zarządzanie projektem odpowiada menadżer prowadzący projektu, który znajduje się jedynie u partnera wiodącego w Bruntálu. Jest to kluczowe stanowisko dla realizacji projektu, ze względu na bogate doświadczenia partnera z zarządzaniem podobnymi projektami. Powodem tak zaplanowanej struktury jest  możliwość zastępowalności, w przypadku, gdyby u któregoś z partnerów doszło do odejścia któregoś z członków zespołu realizacyjnego. Innym powodem jest efektywna koordynacja działań, która będzie dzięki temu lepsza i umożliwi szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów. Komunikacja będzie się odbywać ustnie lub pisemnie w zależności od zakresu i ważności omawianej problematyki. Potwierdzanie zasadniczych informacji będzie następować na piśmie. Elementem spotkań w czasie realizacji projektu będzie zawsze protokół, który będzie zawierać informacje o tym, jakie kroki i przez kogo zostaną podjęte, kto będzie za nie odpowiedzialny i w jakim horyzoncie czasowym kroki te będą realizowane.


KA 2 Działania promocyjne i informacyjne


KA 3 Budowę laboratoriów

Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest stworzenie laboratoriów łącznie z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Laboratorium będzie wyposażone w skomplikowaną technologię. Laboratorium będzie w sposób budowalny podzielone na dwie części – wirtualną i symulacyjną. W wirtualnej części laboratorium będą zakupione komputery, gogle do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Pomieszczenie zostanie ponadto wyposażone w miejsce dla nauczyciela, które będzie się składało ze sterującego komputera PC z projektorem danych, systemem do wideokonferencji. Część symulacyjna zostanie wyposażona w „zmniejszone modele” rzeczywistych linii przemysłowych. Linie będą osadzone w interfejsy automatów PLC oraz pozostałe systemy potrzebne do programowania. Cześć symulacyjna będzie wyposażona w dwie linie – linię podstawową i linię zaawansowaną. Uczniowie będą mogli demontować poszczególne części linii i programować je samodzielnie na swoich stanowiskach. Stanowiska – stoły będą wyposażone w niezbędne instalacje elektryczne, niskie napięcie i instalacje powietrza do napędu zrobotyzowanych części systemu (ramiona, przenośniki).


KA 4 Tworzenie wspólnego programu edukacyjnego Przemysł 4.0

Działanie jest ukierunkowane na czynności niezbędne w celu integracji treści nauczania do obowiązkowej dokumentacji obu szkół. Ze względu na zakres materiału do nauki pedagodzy z obu szkół przygotują programy nauczania i zapewnią ich integrację. Wcześniej konieczne jest szkolenie pracowników, aby potrafili określić strategię nauczania w obu szkołach. Działanie to jest niezbędnym warunkiem realizacji całego projektu i jednocześnie warunkiem stworzenia wspólnego programu nauczania. Ze względem na stopień skomplikowania i ilość materiałów zwycięski dostawca zapewni też tłumaczenia materiałów edukacyjnych. W projekcie bierze się pod uwagę tłumaczenia z języka angielskiego, ew. niemieckiego.

Nauczycieli (w budżecie projektu Twórcy wspólnego programu edukacyjnego) stworzą ćwiczenia, wspólnie przygotują zadania i cele do zrealizowania w ramach wspólnej nauki.

Partnerzy planują realizację szkoleń dla zainteresowanych pedagogów (2 osoby CZ, 2 osoby PL) na uniwersytecie w Trnavie, Pradze i w trakcie wyjazdów studyjnych w celu realnego zapoznania się z wykorzystaniem technologii Przemysł 4.0 w praktyce w Niemczech. Działaniem będą zarządzać koordynatorzy.

W trakcie kończenia dostaw wyposażenia oraz technologii w ramach działania odbędzie się przeszkolenie w zakresie użytkowania 80 godzin.


KA 5 Rozwój wirtualnego środowiska nauczania

Działanie to jest głównym narzędziem lokalizacji potrzeb przedsiębiorstw na terenie obu powiatów. Działanie będzie miało kilka cząstkowych efektów. Głównym efektem będzie rozwój własnego wirtualnego środowiska współpracy.

Pobierz aplikację VRLab TUTAJ.
Uwaga: aplikacja wymaga prawidłowych ustawień interfejsu komunikacyjnego, podłączonego zestawu słuchawkowego VR OculusRift S (lub nowszego) i karty graficznej VR Ready do działania.


KA 6 Współpraca przy nauce

Istotne do realizacji projektu będzie właśnie KA6 – Współpraca przy nauce Właśnie to działanie będzie intensywnie wykorzystywane dla wszystkich pozostałych działań i tworzyć logiczne powiązania projektu.

W działanie to będzie w ramach realizacji projektu będą zaangażowane łącznie 24 grupy (liczące po ok. 15-tu uczniów tzn. 12 grup w CZ i PL).

Działanie obejmuje – On-line wspólną naukę dla uczniów obu szkół, konkurs w programowaniu systemów przemysłowych, udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Pradze (4 dni), udział uczniów w warsztatach edukacyjnych w Trnavě (Słowacja – 3 dni), wycieczki do zakładów przemysłowych z wprowadzoną produkcją w ramach Przemysłu 4.0 (Niemcy – 2 dni), kursy podstaw polskiego i czeskiego dla uczniów szkół partnerskich, warsztaty dla uczniów (sprawdzenie integracji programu nauczania).


KA 7 Współpraca z pracodawcami

Celem nauki w średnich szkołach zawodowych i szkołach ukierunkowanych zawodowo jest połączenie programów nauki z pracodawcami. Ostatecznie wcześniejsze działania projektu nie miałyby sensu, gdyby nie istniało zdefiniowane powiązanie z przygranicznym rynkiem pracy. Przygraniczny rynek pracy w powiatach Bruntál i Příhranik ma swoje specyfikacje. Już dziś część firm przewozi pracowników z pogranicza a druga część firm stara się wprowadzić wyższą automatyzację produkcji.

Głównym celem tego działania jest szczegółowy opis powszechnie znanych potrzeb pracodawców w zakresie automatyzacji produkcji. Celem będzie zapewnienie uczniom specjalistycznych wizyt i pracodawców, którzy mają zdefiniowane procesy automatyzacji produkcji z przynajmniej częściowo wprowadzonymi elementami przemysłu 4.0 i jednocześnie firmy, które nie mają wyższego poziomu automatyzacji a jednocześnie mają potencjał do wprowadzenia takiej technologii.

Działaniem tym będzie zarządzał koordynator. Jego głównym zadaniem oprócz organizacji wizyt u pracodawców jest stworzenie takich warunków aby uczniowie mieli porównanie produkcji zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej. W ramach działania KA6 będą mogli w czasie nauki tworzyć projekty automatyzacji procesów produkcyjnych i metod produkcji.

W ramach działania zostanie stworzona platforma do przekazywania informacji o połączonym Bruntálsko-Prudnickim (patrząc na powiaty) rynku pracy i transferze potrzeb pracodawców w zakresie Przemysłu 4.0 między poszczególnymi szkołami. Szkoły będą posiadały informacje o tej specyficznej części potrzeb również sąsiedniego przygranicznego regionu.

Wnioskodawca planuje zapewnić organizację wycieczek do firm po swojej stronie granicy. Każda z grup będzie uczestniczył a w 6-ciu wycieczkach: 3 w RCz i 3 w PL.

Kontakt

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Główny menadżer projektu: Barbora Friedlová

E-mail: friedlova@spsoa.cz

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Menadżer projektu CZ : Barbora Karasová

E-mail: karasova@spsoa.cz

Powiat Prudnicki

Menadżer projektu PL : Ewelina Wojciechowska

E-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

Skip to content