Ve dnech 6. 12 – 8.12 2022 se třída 4.D a 4.C společně s polskou skupinou žáků odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zúčastnila exkurze na technické univerzitě v Trnavě. Byla to naše třetí exkurze v rámci výjezdů FESTO v projektu Technika bez hranic. Po krátkém úvodu a seznámení s vedoucími jednotlivých skupin jsme zaujali místa na několika stanovištích. Vyzkoušeli jsme si naprogramovat robota, který třídil kostky podle barev do kontejnerů. Dalším úkolem bylo zprovoznit robota, který podával předměty a pás, který předměty následně posouval a třídil podle druhu materiálu (plast, kov). Poslední den jsme měli přednášku o průmyslu 4.0 a pan profesor nás nechal vyzkoušet si ovládat průmyslové roboty. Mohli jsme si také vyzkoušet pohled na robotizaci ve virtuální realitě pomocí VR brýlí. Na každém stanovišti jsme si napsali krátký, jednoduchý test a na konci byli vybráni dva vítězové, kteří si s sebou domů odnesli pár maličkostí.

Z této exkurze jsme si odnesli mnoho poznatků a zároveň jsme se shodli, že v Trnavě jsme si to užili nejvíce.

za skupinu Oldřich Vach, 4. D

 

 

Skip to content