Ve dnech 24. – 26. 1. 2023 se studenti třídy 3.C, společně se studenty odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, zúčastnili v rámci projektu Technika bez hranic, výukového bloku na technické univerzitě v Trnavě. Studenti byli rozděleni do pracovních a zároveň soutěžních skupin, které se střídaly na jednotlivých stanovištích pod vedením lektorů z vysoké školy. Studenti si vyzkoušeli naprogramování a zprovoznění robota, který třídil kostky podle barev do kontejnerů nebo pokládal předměty na pás. Na dalších pracovištích skupiny soutěžily v dovednostech ovládání průmyslových robotů nebo postřehu při práci v digitálním prostředí. Na závěr činnosti na každém stanovišti psali studenti test. Při celkovém hodnocení byli vyhlášeni a odměněni ti nejlepší studenti.

Z hlediska studentů bylo toto vzdělávání velmi přínosné pro budoucí praxi.

 

 

Skip to content