Ve dnech 13. – 15. 6. 2022 absolvovali naši žáci společně se studenty z polského Prudniku praktické workshopy orientované na robotiku a Průmysl 4.0. Žáci si nejvíce cenili praktických činností na průmyslových linkách, že si vyzkoušeli programování robotů a robotických ramen. Ve virtuální realitě si pak vyzkoušeli rozebrání linky a otestování programů tak, aby nedocházelo ke kolizím. Velmi zajímavé byly také nejnovější senzory od firmy Festo, které žáci taktéž prakticky otestovali.

Workshopy probíhaly v prostorách Materiálovotechnologické fakulty Slovenskej technickej univerzity. Poslední den žáci ocenili exkurzi ve škole, která je velmi kvalitně vybavena.

Trnava mimo to, že je střediskem mnoha škol, je také velmi pěkné město s nádherným historickým centrem. V době osobního volna žáci obdivovali krásné hradby okolo historického centra.

Skip to content