V rámci projektu „Technika bez hranic“ se 17 žáků ze třídy 4.D Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále společně s polskou skupinou 16 žáků odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zúčastnili čtyřdenního školení v Praze ve firmě FESTO. Školení probíhalo v době od 10. 10. 2022 do 13. 10. 2022 

Během těchto čtyř dnů si studenti prošli bohatým programem, kde se naučili, a hlavně si osvojili spousty nových prvků, jak už v oblasti pneumatických systému, tak rovněž i v oblasti elektricky napájených systémů. Samozřejmě v rámci jejich harmonogramu byl zde i prostor na objevování krás hlavního města Prahy. 

První den byl příjezd do firmy FESTO okolo druhé hodiny. Po přestávce na svačinu a administrativní záležitosti byli studenti seznámení s historií firmy FESTO a s jejich okruhem působnosti. Ke konci se studenti mohli podívat a osahat tyto prvky v koridoru firmy. Následně se společně odebrali na ubytování do hotelu. 

Druhý den byl na téma pneumatických systémů, kde si studenti celý den zapojovali různé řešení praktických řešení vycházejících z praxe. Celé zapojování a montáž se prováděla na stejných výukových panelech, které máme na škole, tudíž pro mnohé studenty to nebyla žádná novinka. Ve zkratce se dá říct, že tohle školení si žáci asi užili ze všeho nejvíce, jelikož si vyzkoušeli i zapojení z praxe. Po skončení školení následovala cesta na hotel a osobní volno spojeno s vyjížďkou do centra města. 

Třetí den se školení zabývalo především elektrickými pohony a jejich linkami. Studenti se rozdělili do několika skupin, kde se postupně měnili na stanovištích, kde si mohli osahat a vyzkoušet zmenšené modely průmyslových linek. Rovněž měli k dispozici i různé varianty chapadel, avšak největším lákadlem byl tzv. „jazyk chameleona“, jednalo se o pneumatické chapadlo, které bylo vytvořené na bázi jazyka chameleona.  

Poslední čtvrtý školící den se nesl v duchu průmyslu 4.0, studenti dostali prezentaci na toto téma, kde se společně zapojovali a všechno si vysvětlili. Závěrem prezentace se šli podívat na zmenšený model linky průmyslu 4.0, aby mohli nahlédnout, jak celá linka může automaticky, po zadání objednávky, pracovat. Po obědě už jen následovala cesta domů. 

Za všechny studenty by šlo říct, že se všem školení líbilo, hlavně ty praktické části, rovněž byli rádi za zcela nové poznatky a vědomosti. 

Za 4.D – Jan Pajunčík   

Skip to content