Technika bez hranic – odborná exkurze FESTO Praha

Již podruhé se rámci projektu Technika bez hranic dne 17. ledna 2022 setkalo 15 žáků 4. ročníků Střední průmyslové školy a obchodní akademie, Bruntál a 15 žáků z odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku . Společně za doprovodu polského a českého pedagoga cestovali autobusem do Prahy, kde první den po příjezdu navštívili firmu FESTO. Tam se všichni seznámili s historií, současností a výrobním programem firmy. Po prezentaci se přesunuli do příjemného hotelu Michael v Praze 4, kde byli po dobu pobytu ubytováni.

Druhý den po snídani se pěšky přesunuli opět do firmy FESTO, která byla vzdálena od hotelu asi 1km. Absolvovali přednášku o pneumatických obvodech a poté si prakticky vyzkoušeli zapojování pneumatických obvodů ve skupinách na cvičných panelech podle zadání. Vzhledem k tomu, že žáci projevili velký zájem a aktivitu při praktické části, využili i možnost zapojovat i obvody elektrické. V odpoledních hodinách se od hotelu přesunuli tramvají pod Vyšehrad v doprovodu pracovníka firmy FESTO p. Semeráda. Ten se projevil jako zkušený průvodce a místní znalec, všechny provedl Vyšehradem a  zaujal zajímavým a poutavým popisem této památky.

Středeční den začal po snídani opět procházkovým přesunem do firmy FESTO, kde proběhla přednáška o průmyslu 4.0. Pracovníci firmy pro žáky připravili 4 různé pracovní moduly, na kterých žáci prakticky nastavovali pracovní parametry. Poté následovala přednáška o vyjádření spotřeby vzduchu a elektrické energie pro pracovní válce v konfigurátorech. Odpoledne měli žáci v programu individuální prohlídku pražských památek, která trvala až do večeře.

Poslední den p. Semerád dopoledne seznámil žáky s koncepcí výrobních linek, kterými se firma zabývá. Žákům byly objasněny principy snímačů a čidel. Poslední část tvořil rozbor školní výrobní linky  s představením jednotlivých modulů. Následoval oběd a návrat do Bruntálu.

Žákům i pedagogům se exkurze líbila, velkým přínosem pro ně byl nejen zisk odborných znalostí i praktických zkušeností, ale také návštěva historických pražských památek.

Ing. Karel Kubeša

Skip to content