Technika bez granic – wycieczka zawodowa FESTO Praga

W poniedziałek 24 stycznia odbyła się trzecia wycieczka w ramach projektu „Technika bez granic”. Projekt ten był realizowany pod patronatem firmy FESTO z siedzibą w Pradze. Grupa z naszej szkoły liczyła 16 uczniów uczęszczających do klas 4. D, 4. B, 3. B. Liderem tej grupy była pani Sobotíková, a uczestniczyło w niej także 13 uczniów z polskiej szkoły zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, ponieważ szkoła ta jest również częścią wspomnianego już projektu Technika bez hranic.
Pierwszy dzień wycieczki w FESTO był raczej teoretyczny, kiedy to zapoznano nas z historią i programem produkcyjnym firmy. Tłumaczenie miało w całości formę prezentacji przygotowanych dla nas przez pana Semeráda. Podczas prezentacji było też miejsce na nasze pytania dotyczące FESTO. Po prezentacji pojechaliśmy do hotelu Michael, aby się zameldować.
Pierwszą czynnością następnego dnia było ponownie tłumaczenie w formie prezentacji, w której firma chciała nam przybliżyć zasadę działania systemu pneumatycznego i jego okablowanie. Mieliśmy możliwość przećwiczenia okablowania obwodów pneumatycznych na panelach szkoleniowych. Byliśmy podzieleni na grupy, a na ekranie cały czas wyświetlany był układ pneumatyczny, który musieliśmy próbować połączyć, aby działał prawidłowo. Po szkoleniu pani Olga Tůmová z FESTO towarzyszyła nam w podróży do Vyšehradu, oprowadziła nas po całej okolicy i okazała się świetnym przewodnikiem.

Trzeciego dnia, na początku, odbył się wykład na temat Przemysłu 4.0. Po wykładzie rozpoczął się konkurs. Podzieliliśmy się na grupy i wykonywaliśmy różne zadania związane z Przemysłem 4.0. Pierwsza część konkursu polegała na wykonaniu zadań w czterech różnych modułach pracy, a niektóre z nich wcale nie były łatwe. Druga część zawodów miała na celu sprawdzenie naszych doświadczeń zdobytych poprzedniego dnia, a mianowicie okablowanie obwodów pneumatycznych. Nad grupami czuwał ekspert (pan Skerik), który następnie wyłonił jedną zwycięską grupę ze szkoły polskiej i jedną z naszej szkoły. W skład zwycięskiej grupy z naszej szkoły weszli: Patrovský, Montag, Glabazňa i Machala. Po obiedzie, który zawsze był zapewniany przez FESTO, odbył się wykład na temat zużycia powietrza i energii elektrycznej przez cylindry robocze w komponentach. Po południu zaplanowano indywidualne zwiedzanie Pragi.

Tematem ostatniego dnia było przede wszystkim zapoznanie uczniów z koncepcją linii produkcyjnych, którymi zajmuje się firma. Bezpośrednio po wejściu na teren firmy wystawiono czujniki, przetworniki i działające siłowniki, na których wyjaśniono nam zasadę działania i funkcjonalność tych elementów. Następnie przeprowadzono dokładną analizę linii produkcyjnych będących własnością naszej szkoły. Celem było szczegółowe wyobrażenie sobie poszczególnych modułów i poznanie zasady ich działania. Około południa obiad, a następnie powrót polskim autobusem do Bruntalu.

Wycieczka była przyjemna i z pewnością przyniosła każdemu z nas korzyści w postaci profesjonalnej i praktycznej wiedzy na temat Przemysłu 4.0.
Jiří Patrovský, uczeń 4.B

Skip to content