Technika bez hranic – odborná exkurze FESTO Praha

V pondělí 24. ledna se uskutečnil již třetí výjezd v rámci projektu Technika bez hranic. Tento projekt byl pod hlavičkou společnosti FESTO, která sídlí v Praze. Skupinu naší školy tvořilo 16 studentů navštěvujících třídy 4. D, 4. B, 3. B a vedoucí této skupiny byla paní učitelka Sobotíková a účastnilo se také 13 studentů z polské odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, neboť tato škola je také součástí již zmiňovaného projektu Technika bez hranic.

První den exkurze ve firmě FESTO probíhal spíše v teoretickém duchu, kdy jsme byli seznámeni s historií a výrobním programem firmy. Výklad byl celý zhotoven ve formě prezentací, které si pro nás připravil pan Semerád. V průběhu výkladu byl také prostor na naše dotazy ohledně firmy FESTO. Po skončení prezentace jsme se jeli ubytovat do hotelu Michael.

První aktivitou dalšího dne byl opět výklad formou prezentace, kdy nás firma chtěla seznámit s principem pneumatického sytému a jeho zapojením. Zapojování pneumatických obvodů jsme si mohli prakticky vyzkoušet na cvičných panelech. Rozdělili jsme se tedy na skupinky, na plátně se vždy promítl pneumatický obvod, který jsme se měli pokusit zapojit, tak aby správně fungoval. Po skončení školení nás paní Olga Tůmová z firmy FESTO doprovodila na Vyšehrad, provedla celým areálem a osvědčila se jako skvělá průvodkyně.

Třetí den na začátku proběhla přednáška o průmyslu 4.0. Po přednášce byla zahájena soutěž. Rozdělili jsme se do skupinek a plnili různé úkoly týkající se průmyslu 4.0. První část soutěže byla schopnost splnit úkoly na čtyřech různých pracovních modulech a některé z nich nebyly vůbec jednoduché. Druhá část soutěže měla otestovat naše nabrané zkušenosti z předešlého dne a tím bylo zapojování pneumatických obvodů. Na skupinky dohlížel odborný dohled (pan Škeřík), který poté určil jednu výherní skupinu z polské školy a jednu skupinku z naší školy. Výherní skupinku naší školy tvořili: Patrovský, Montag, Glabazňa a Machala. Po obědě, který nám vždy zajišťovala firma FESTO, následovala přednáška o spotřebě vzduchu a elektrické energie pro pracovní válce v komponentech. Odpoledne byla na programu individuální prohlídka pražských památek.

Tématem závěrečného dne bylo především seznámení studentů s koncepcí výrobních linek, kterými se firma zabývá. Firma má ihned při vstupu vystavená čidla, snímače a pracovní válce, na kterých nám byl objasněn princip a funkčnost těchto komponentů. Poté následoval důkladný rozbor výrobních linek, které naše škola vlastní. Cílem bylo představit si podrobně jednotlivé moduly a zjistit jejich princip fungování. Kolem poledne následoval oběd a návrat polským autobusem do Bruntálu.

Exkurze byla líbivá a rozhodně pro každého z nás přínosem odborných a praktických znalostí v průmyslu 4.0.

Jiří Patrovský, student 4.B

Skip to content