Technika bez hranice FESTO

V rámci projektu „Technika bez hranic“ se 16 žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál a 14 žáků odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zúčastnilo čtyřdenního školení v Praze ve firmě FESTO.

Program školení byl velmi bohatý. Kromě odborné části, která byla hlavním cílem školení, si žáci ve volném čase prohlédli také některé pražské památky.

První den v rámci přednášky byli žáci seznámeni s historií firmy Festo a produkty průmyslové automatizace, které firma vyrábí.  Následující dny byli žáci v rámci odborného technického vzdělávání seznámeni s teorií pneumatických a elektromechanických systémů a sestavování pneumatických obvodů. Poté mohli žáci na základě předchozích přednášek a svých praktických zkušeností vyzkoušet pomocí výukových panelů zapojování průmyslových komponentů do pneumatických obvodů podle pneumatických schémat. Poslední den žáci ještě absolvovali přednášku na téma Průmysl 4.0 včetně praktické ukázky na zmenšené lince.

Věřím, že školením žákům přineslo nové poznatky, které uplatní pro svůj budoucí rozvoj v oblasti automatizace. Důkazem, že žáci projevili o tuto oblast zájem, byly věcné diskuze se školiteli. Budeme se těšit na navazující školení ve slovenské Trnavě a německém Stuttgartu.

Skip to content